Angst is een natuurlijke reactie van lichaam en geest op dreigend gevaar. Dat kan een gevaar van buitenaf zijn, zoals een agressieve hond, maar het kan ook een gedachte zijn die beangstigend is, zoals de angst om te zakken voor een examen of de angst om financieel niet rond te kunnen komen. De angstreactie zet het zenuwstelsel “op scherp”, zodat het lichaam snel en adequaat kan reageren door te vluchten, wat in echt bedreigende situaties nodig is.

 

Bij angstklachten ontstaat een angstreactie tijdens situaties die niet direct bedreigend zijn, soms als gevolg van een eerdere angstige ervaring, soms zonder duidelijke reden. Het lukt niet om de angstreactie te verminderen en de angst breidt zich uit als een olievlek, omdat situaties die lijken op de eerdere angstervaring ook angst gaan opleveren. Bovendien ontstaat angst voor de lichamelijke angstreactie (knikkende knieën, hartkloppingen, concentratieverlies en overmatig transpireren) waardoor mogelijk angstige situaties worden gemeden en de wereld steeds kleiner wordt.

 

Bij kracht door balans wordt via biofeedback gemeten in hoeverre het lichaam al te veel gespannen is, ook in rust, en er wordt gemeten of het lichaam overdreven sterk reageert tijdens spannende situaties. U leert de eerste signalen van angst herkennen en krijgt technieken aangereikt om uzelf te onstpannen en de angstreactie in een vroeg stadium terug te draaien. Deze technieken test u uit tijdens de biofeedback meting, zodat u direct kunt zien of er meer ontspanning optreedt. Er wordt begonnen met situaties, die enigszins angstig zijn en als het lukt om in die situaties ontspannen te blijven, wordt verder geoefend met steeds bedreigender situaties. Deze methode heet systematische desensitisatie. Het doel is dat de angst alleen nog optreedt als er echt gevaar dreigt.

 

meer informatie over angst en paniek