Praktijkinformatie

Praktijk “Kracht door balans”

U bent welkom op de praktijk wanneer u in goede gezondheid bent, geen huisgenoten heeft met verkoudheidsklachten en niet in een corona risico-gebied geweest bent.

Online afspraken via videobellen zijn ook mogelijk. U dient daarvoor in bezit te zijn van een computer of tablet met audio (een microfoon), video (een camera) en internetverbinding.

Praktijkadres

De praktijk is gevestigd in holistisch centrum ” Qi-Amersfoort”.
In dit centrum zijn therapeuten gevestigd die werken volgens de holistische visie.
Ons thema is “Heel de mens”.

Centrum Qi-Amersfoort
Amsterdamseweg 43a
3812 RP  Amersfoort

Werktijden Daniëlle Matto

• Maandag van 9:00 tot 17:30 uur
• Dinsdag van 9:00 tot 13:30 uur
• Woensdag van 9:00 tot 17:30 uur
• Donderdag van 9:00 tot 13:30 uur

Wachttijd

Er kan een wachttijd zijn. Hoe lang de wachttijd bedraagt staat vermeld op het aanmeldingsformulier. De wachttijden worden maandelijks doorgegeven aan Vektis. Na de wachttijd volgt een intake gesprek waarna u binnen 2 weken kunt starten. Om continuïteit in de behandeling te garanderen is het handig om een aantal gesprekken al vooruit te plannen. Wilt u wel wachten maar eerst kennismaken, dan kunt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek maken. Een kennismakingsgesprek kan op korte termijn, duurt een half uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Soms loopt de wachttijd op tot meer dan 10 weken na aanmelding. Wanneer dat gebeurt wordt u doorverwezen naar een therapeut in Amersfoort of Leusden die eerder plek heeft. Ook kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Informatie-uitwisseling met verwijzer

Als u verwezen bent door de huisarts voor een basis GGZ traject, wordt de huisarts, na uw toestemming daarvoor, op de hoogte gesteld van de start van de behandeling. Daarin wordt de hulpvraag en het behandelplan genoemd. Na afloop van de behandeling krijgt de verwijzer een kort verslag van het verloop en resultaat van de behandeling. Soms wordt overlegd met de verwijzer over doorverwijzing of medicatie, maar ook dan alleen met uw medeweten en toestemming. Alle contacten met de verwijzer verlopen via beveiligde correspondentie (Zorgmail).

Samenwerking met andere hulpverleners

Bent u gelijktijdig met de behandeling ook in behandeling bij een andere hulpverlener (bedrijfsarts, fysiotherapeut, etc.) dan onderhouden we graag contact met de mede-behandelaar(s). Dit met het oog op het optimaal afstemmen van de begeleiding. Ook hierbij geldt dat er alleen contact onderhouden worden met uw medeweten en toestemming. Contacten met andere hulpverleners verlopen indien mogelijk via beveiligde correspondentie (Zorgmail / Zorgdomein).

Effectmeting (ROM/CQi)

Kracht door balans doet mee aan ROM (Routine Outcome Measurement). Dat betekent dat voorafgaand en bij beëindiging van de behandeling de SQ-48 vragenlijst wordt afgenomen om het effect van de behandeling te kunnen vastleggen. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. Bij het einde van de behandeling kunt u door het invullen van de CQ-index (Consumer Quality Index) uw tevredenheid over de behandeling en de behandelaar aangeven.

Kosten en vergoeding Generalistische basis GGZ

Op verwijzing van uw huisarts kan behandeling plaatsvinden binnen de basis GGZ. Per sessie wordt een factuur gestuurd naar de verzekering. Op de factuur kunt u zien welke zorgprestatie u heeft gehad. Dat kan zijn een diagnostiek sessie, zoals bij de intake als we gaan bekijken wat er aan de hand is, of een behandelsessie. Op de factuur wordt vermeld op welke dag de sessie heeft plaatsgevonden en hoe lang deze geduurd heeft. De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering met verrekening van uw openstaand eigen risico. Kracht door balans heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van het contract wordt 80% tot 100% van het door de overheid vastgestelde maximale tarief in rekening gebracht. U kunt meer lezen over de vergoeding in de folder over het Zorg Prestatie Model.

Kosten en vergoeding Psychosociale zorg

Behandelingen die niet vallen binnen de basis GGZ  of zonder verwijzing van de huisarts plaatsvinden worden gefactureerd als psychosociale zorg. U ontvangt zelf de factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar als psychosociale therapie, prestatiecode 24504. De praktijk beschikt over een pinautomaat. De meeste verzekeraars vergoeden de factuur (deels) als alternatieve behandelwijze vanuit de aanvullende verzekering zoals u kunt zien in dit overzicht. Een sessie psychosociale therapie (50 minuten) kost € 95.Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Afspraken afzeggen

Afspraken afzeggen is mogelijk; bij voorkeur 48 uur van tevoren. Heeft u wel tijd voor de afspraak, maar bent u niet in staat om langs te komen, dan kunt u de afspraak om laten zetten in een online afspraak door hierover een mail of telefonisch bericht te sturen naar 06-45330846.

Klachtenregeling

Mevr. drs. D.M. Matto is aangesloten bij de klachtenregeling van het NIP voor de zorg die valt binnen de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). U kunt hier het reglement klachten – en geschillenregeling psychologische zorg Wkkgz vanuit het NIP downloaden. Heeft u een klacht? Dan kunt u gebruik maken van het klachtenformulier of een email sturen naar nip@klachtencompany.nl

Gegevensbescherming

U hebt recht op inzage in en afschrift van, correctie op of vernietiging van uw dossier (behandelplan, evaluaties en correspondentie), dat minimaal 20 jaar bewaard blijft. Als u niet wilt dat uw diagnose kenbaar gemaakt wordt kunt u dit laten weten via een privacyverklaring. Voor cliëntenregistratie gebruikt de praktijk programmatuur van Intramed, een vertrouwde organisatie van gegevensverwerking in de gezondheidszorg. Intramed is gecertificeerd volgens een internationale standaard via ISO27001 en NEN7510. Volgens de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie geldt heeft de patiënt recht te weten welke persoonsgegevens met welk doel verzameld worden. U kunt nalezen hoe Kracht door balans met uw gegevens omgaat in het Intern Privacy Beleid Wet AVG 2023.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Kracht door balans staat ingeschreven als Praktijk voor psychotherapeuten en psychologen bij de Kamer van Koophandel (KVK 32150751)

 

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlKracht door balans is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering