Praktijk voor psychologische zorg en biofeedback

Gezondheid draait om balans

Balans tussen moeten en willen, tussen draagkracht en draaglast, tussen actief zijn en ontspannen, tussen denken en voelen. Wanneer de balans verstoord is kunnen klachten ontstaan, zoals gejaagdheid, moeheid, onrust, een druk hoofd, futloosheid, irritatie, somberheid, angst/paniek, slaapproblemen en lichamelijke spanningsklachten. Bij tijdig ingrijpen verdwijnen de signalen vanzelf. Als dit niet gebeurt kunnen de klachten chronisch worden.

Psychologiepraktijk “Kracht door balans” is een initiatief van Daniëlle Matto, GZ-psycholoog met eerstelijnsregistratie (BIG registratienummer 89050903925). In aanvulling op haar registratie als GZ-psycholoog is Daniëlle Matto erkend psychosociaal therapeut en biofeedback therapeut. Ze is geregistreerd bij de volgende verenigingen: het NIP, de NVPA , de Biofeedback Vereniging Nederland en de BCIA. Haar werkwijze sluit aan bij de beroepscode van het NIP en bij de GGZ zorgstandaarden.

De behandeling is kortdurend, gericht op veranderingen in het hier en nu, praktisch van aard en afgestemd op uw persoonlijke behoefte. U leert uw innerlijke balans herstellen en gezonde keuzes maken. Door een verbetering van de psychische en lichamelijke balans zullen opgebouwde klachten afnemen. Uitgangspunt is dat u weer in uw kracht komt, zodat u de weg kunt bewandelen die het best bij u past. De praktijk heeft een holistische benadering, dat wil zeggen dat de mens in zijn geheel centraal staat met daarbij de visie dat lichaam en geest elkaar beïnvloeden.

Voor welke hulpvraag u bij praktijk “Kracht door balans” terecht kunt is te lezen op de pagina “Klacht en behandeling“. Op basis van uw hulpvraag kijken we samen welke vorm van begeleiding het beste aansluit. Op de pagina “Therapievormen” kunt u nalezen welke behandelvormen er mogelijk zijn. Behandelingen kunnen face-to-face op de praktijk in Amersfoort plaatsvinden of online via beeldbellen.

De ervaring leert dat de behandeldoelen makkelijker bereikt worden als u tussen de gesprekken door ook actief kunt werken aan uw herstel. Om die reden worden de behandelsessies gecombineerd met opdrachten die u thuis kunt uitvoeren. Op de pagina “Vitaliteitdoorbalans” vindt u hulpmiddelen om te werken aan een verbetering van uw psychische en fysieke balans, zoals een gratis leefstijlvragenlijst en online trainingen. Deze kunt u gebruiken tijdens de behandeling of wanneer u nog niet kunt starten omdat er een wachttijd is. Mocht er een wachttijd zijn, dan staat deze vermeld op het aanmeldingsformulier.

Bent u verwezen door de huisarts? Dan kan de behandeling vallen onder de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering met verrekening van uw openstaand eigen risico. Kracht door balans heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Heeft u geen verwijzing van de huisarts? Dan kan de behandeling vallen onder Psychosociale zorg, die door de meeste zorgverzekeraars deels vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering als alternatieve zorg. Meer over vergoedingen en kosten vindt u op de pagina Praktijkinformatie.

Heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Daniëlle Matto
GZ psycholoog
Biofeedback therapeut

Op weg naar een gezonde leefstijl! Lees meer….