Therapievormen

De mens als geheel, lichaam en geest in balans

 

Bij Kracht door balans worden gesprekstechnieken gecombineerd met lichaamsgerichte technieken. Bij kortdurend behandelen is het belangrijk dat u tussen de sessies door zelf inzichten opdoet en vaardigheden leert. Om die reden bieden we mogelijkheden voor eHealth interventies. Dat zijn hulpmiddelen, zoals apps en online cursussen, waarmee u thuis aan de slag kunt. De website https://krachtdoorbalans.kdbsites.nl/vitaliteit geeft een overzicht van onze eHealth mogelijkheden. Ook bij de beschrijving van de diverse therapievormen worden manieren genoemd, waarmee u tussen de sessies door zelf thuis aan de slag kunt gaan.

U kunt bij Kracht door balans terecht voor:

therapievormen

Cognitief-gedragsmatige begeleiding

Een cognitie is een opvatting of gedachte over iets, die ontstaat uit wat we ooit ervaren en geleerd hebben. Ons gevoel en ons gedrag worden in hoge mate bepaald door onze cognities. Een voorbeeld: U bent ooit gebeten door een hond en bent daarna bang voor honden geworden. U wilt van uw angst af. Zelfs als u kleine kinderen met een puppy ziet lopen ontstaat angst (gevoel) en steekt u de straat over (gedrag). Om van de angst voor honden af te komen is het belangrijk dat u uw cognitie (“elke hond gaat me bijten”) verandert in een cognitie die er voor gaat zorgen dat uw angst minder wordt. Het is echter makkelijker gezegd dan gedaan om een cognitie te veranderen. Verstandelijk weet u heel goed dat de puppy ongevaarlijk is, maar uw emotionele brein heeft geleerd dat een hond wel gevaarlijk kan zijn.

 

Bij Kracht door balans leert u uw cognities te veranderen door nieuwe positieve ervaringen op te doen met ander gedrag. Stapsgewijs gaan we oefenen met spannende situaties (exposure: de beangstigende situatie aangaan) door een meer realistische gedachte te combineren met het ontspannen uitvoeren van de oefening. Deze variant van de cognitief-gedragsmatige begeleiding geeft een sneller positief resultaat omdat u iets spannends doet vanuit de ontspanning.

Oplossingsgerichte begeleiding

Een situatie verandert niet makkelijk als de klacht of het probleem centraal blijft staan. Gevoelens van machteloosheid, niet in staat zijn, er alleen voor staan, leiden er toe dat de oplossing ver weg lijkt. Wanneer u niet goed in uw vel zit gaan uw gedachten vaak naar het probleem, naar dat wat mis gegaan is, naar dat wat niet goed voelt. U wordt via oplossingsgerichte begeleiding geholpen bij het:

 • leren kijken naar de invloed die u in het hier en nu heeft op de situatie
 • oog krijgen voor de vaardigheden die u al bezit en die u eerder geholpen hebben
 • bedenken welke personen uit uw omgeving hulp kunnen bieden

Samen met u worden klachten en problemen bekeken vanuit het besef dat er altijd een stap in de goede richting gemaakt kan worden, hoe klein ook. Kleine stapjes leiden op lange termijn naar grote veranderingen.

HRV-training thuis

HRV staat voor Hart Ritme Variatie. Bij HRV-training leert u om uw hart op een speciale manier te laten kloppen. U bereikt dit via een ademtechniek.

 

HRV-training leidt tot balans in het zenuwstelsel en een verhoging van de fysieke en mentale gezondheid. Het werkt bloeddrukverlagend en versterkt uw vitaliteit.

 

De ademtechniek is gemakkelijk te leren en u kunt deze zelf thuis uitvoeren met behulp van een gratis app, zoals Paced Breathing (Google Play) of Breathe+ (App Store).

 

Afbeeldingsresultaten voor paced breathing

 

Om te weten of uw hart inderdaad op een speciale manier gaat kloppen kunt u ook thuis uw hartslag meten via een Polar hartslagband (optioneel). De gratis Elite HRV app helpt u bij het trainen met uw hartslag.

De bronafbeelding bekijken

 

Een HRV-training thuis houdt in:

 • een eerste afspraak van een uur op de praktijk om uitleg te geven over de methode en om de HRV te meten
 • daarna start u met de HRV-training thuis (tweemaal daags een ademoefening), waarbij via email contact gehouden wordt
 • na 2 weken krijgt u een tweede 30 minuten gesprek (dit kan online plaatsvinden) om de voortgang te bespreken
 • daarna gaat u thuis verder met de HRV-training, waarbij via email contact gehouden wordt
 • na 4 weken krijgt u een eindgesprek van 30 minuten (dit kan online plaatsvinden)

U kunt zich aanmelden voor een HRV-training thuis via het aanmeldingsformlulier.

Biofeedback

Biofeedback is een methode waarbij lichaamssignalen gemeten worden: ademhaling, hartslag, spanning in de schouders en warmte/vochtigheid van de hand. Deze lichaamssignalen worden onbewust aangestuurd en veranderen door uw mate van spanning (stress vs ontspanning).

 

Het is interessant om te kijken of u ontspannen kunt zijn, hoe u reageert tijdens stress en of u weer in staat bent om te ontspannen na een stressreactie. Via een biofeedback stressprofiel meting kunnen we onderzoeken op welke wijze u uit balans geraakt bent. Op basis van de biofeedback meting kan de behandeling nog beter aangepast worden aan uw behoeftes.

 

Soms wordt biofeedback ook als trainingsmethode ingezet. Tijdens de training kijkt u mee op een computerscherm, waardoor u direct het lichamelijk effect ziet van een beangstigende gedachte, geconcentreerd nadenken, een rustige manier van ademen, een geruststellende gedachte, etc. U leert uw specifieke stressreactie herkennen en om te buigen naar een meer ontspannen staat.

 

De training wordt indien u dat wilt aangevuld met biofeedback trainingsapparatuur voor thuisgebruik, zoals een handthermometer, de PIP ontspanningstrainer, een ademhalings app of een app voor training van de hartslag.

 

Bekijk hier een korte video over biofeedback.

 

 

Biofeedback kan plaatsvinden als onderdeel van het begeleidingstraject op de praktijk.

 

Het is ook mogelijk om een biofeedback stressprofiel meting te laten doen als losse dienst.
In een anderhalf uur durende afspraak krijgt u:

 • een voorgesprek met uitleg over de meting
 • de biofeedback stressprofiel meting (van ademhaling, hartslag, spierspanning van de schouders, handwarmte en handvochtigheid)
 • bespreking van het resultaat
 • advies op maat

Meer informatie over de biofeedback stressprofiel meting als losse dienst kunt u vinden via deze link.

AVE (Audio Visuele Entrainment)

AVE is een vorm van hersentraining, die u thuis zelf kunt uitvoeren via een AVE apparaat. Het apparaat heeft ingebouwde programma’s, waarmee u uw hersenen in een andere staat kunt krijgen, bijvoorbeeld slaperig (bij inslaapproblemen), aandachtig (bij concentratieproblemen), emotioneel ontspannen (bij angst).

 

Het AVE apparaat stuurt afhankelijk van het gekozen programma tonen naar de koptelefoon en lichtpatronen naar de speciale bril met ingebouwde lampjes, die u door gesloten ogen ziet knipperen. Na ca. 6 minuten zullen de hersenen op het AVE programma reageren.

 

Een behandeling duurt in totaal ca. 30 minuten. Als u goed reageert kunt u daarna zelf de AVE behandeling thuis uitvoeren. Bij een behandelfrequentie van 4-7 keer per week zullen de hersenen steeds meer in de gewenste staat komen. Tevens is vastgesteld dat AVE behandeling zorgt voor een toename van de doorbloeding van de hersenen en van de stofwisseling in de hersenen, wat bevorderlijk is voor de werking van de hersencellen. Gemiddeld duurt een AVE behandeltraject 6-10 weken. Als de hersenen meer in balans zijn kan de behandeling afgebouwd worden.

Aandachtgerichte training

Bij depressie, stressgeralateerde klachten en angst ontstaat vaak een probleem met aandacht, concentratie en geheugen. Om u daarmee te helpen bieden we een aantal vormen van aandachtgerichte training aan, die hieronder kort genoemd worden:

 

Mindfulness

Mindfulness is leven vanuit aandacht. Door te leven met de aandacht in het hier en nu leert u meer over uzelf en bent u niet meer bezig met het denken over het verleden en over de toekomst. De mindfulness oefeningen zijn aanvullend op hetgeen u in de gesprekken leert. U kunt de oefeningen overal toepassen. Om u te begeleiden bij de oefeningen kunt u gebruik maken van de Mindfulness app van VGZ. Door mindfulness te beoefenen zult u merken dat u minder in uw hoofd zit, zich rustiger voelt, minder afleidbaar bent en bewuster emoties kunt ervaren.

 

Peak app voor thuistraining

Om u te ondersteunen bij het trainen van uw aandacht, concentratie en geheugen kunt u de Peak app gebruiken. Via de Peak app traint u dagelijks in ca. een kwartier uw hersenen. Peak geeft u 4 (in de gratis versie) of 6 (in de betaalde versie) korte oefeningen per dag op het gebied van taal, probleemoplossend denken, geheugen, concentratie, mentale behendigheid, emotie en coördinatie. In totaal traint u 10-15 minuten per oefensessie. U kunt uw voortgang volgen via uw scores in de Peak app, maar belangrijker nog: u gaat ervaren in het dagelijks leven dat uw aandacht en geheugen verbeteren en dat u makkelijker om kunt gaan met stress!

 

Focustraining in combinatie met biofeedback

Bij angst, overprikkeling, verhoogde gevoeligheid en onzekerheid is het moeilijk om de aandacht bij u zelf te houden. Het zenuwstelsel is in een alerte staat en uw aandacht richt zich op de omgeving. Een naar buiten gerichte aandacht vertaalt zich in lichamelijke functies die te meten zijn met biofeedback. Bij een naar buiten gerichte aandacht kunnen de handen vochtig of koud worden. Via biofeedback training krijgt u inzicht in deze signalen en leert u welke technieken er voor zorgen dat uw handen droger en warmer worden. Technieken die kunnen helpen zijn: de aandacht richten op de voeten, rustiger ademen, u voorstellen dat u op een veilige plek bent. De training wordt indien u dat wilt aangevuld met biofeedback trainingsapparatuur voor thuisgebruik, te weten een handthermometer en de PIP ontspannningstrainer. Als u geleerd heeft om de aandacht naar binnen te richten wordt het voor u ook gemakkelijker om contact te maken met behoeftes en met grenzen.

Firstbeat Lifestyle Assessment (meerdaagse hartslagmeting)

Firstbeat Lifestyle Assessment is een wetenschappelijk bewezen methode die inzicht geeft in de invloed van leefstijl op het lichaam.

 

In 3 stappen naar een gezondere leefstijl:

 

1. Hartslagmeting

gedurende een aantal dagen en nachten, via een monitor die u onzichtbaar draagt

 

2. Terugkoppeling van de resultaten in een persoonlijk rapport

waarin de balans tussen stress en herstel, de duur en kwaliteit van de slaap, uw beweegpatroon en het fitness niveau zichtbaar wordt.

 

3. De balans vinden

via adviezen, die afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie

 

Een hermeting na een aantal maanden is interessant om zichtbaar te maken of de leefstijladviezen effect gehad hebben.

 

Kracht door balans is officieel erkend door First beat Technologies als service provider:

 

Firstbeat LSA service provider list

 

Bekijk hier een korte video over de Firstbeat Lifestyle assessment: .

 

 

Een Firstbeat lifestyle assessment kan deel uitmaken van uw begeleidingstraject.

 

U kunt de meerdaagse hartslagmeting ook aanvragen als losse dienst, zonder een begeleidingstraject. Meer informatie daarover kunt u vinden via deze link.

ACT
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie.

Het is een gedragstherapeutische therapievorm waarbij het creëren van een betekenisvol leven centraal staat. Wanneer het leven niet loopt zoals gewenst en er angstige of depressieve gedachten zijn, dan worden we constant afgeleid van het huidige moment. We denken terug aan de vervelende dingen die gebeurd zijn of we maken ons druk om de toekomst.

Hoe fijn zou het zijn om los te komen van deze gedachten en om echt te gaan leven, met aandacht, in het hier en nu! Het gaat er niet om dat we ontkennen welke pijnlijke dingen er spelen, maar als we er in het hoofd mee bezig zijn op een manier die ons niet brengt waar we heen willen raken we steeds verder verstrikt.

De bronafbeelding bekijken

ACT gaat om:

 • loskomen van gedachten die niet helpen
 • contact te maken met de dingen die echt belangrijk zijn
 • stappen nemen in de richting van een waardevol leven.

Via ervaringsgerichte oefeningen en gesprekken wordt inzicht gegeven in de manier van omgaan met problemen en worden nieuwe vaardigheden geleerd om vrij en flexibel in het leven te staan.

 

 

 

Therapievormen