In balans komen

Het belang van leefstijl voor gezondheid

Volgens de Wereld Gezondheidsraad (WHO) kunnen veel mentale en fysieke klachten voorkomen of behandeld worden door aanpassing van leefstijl. Het blijkt echter lastig om gezond te leven in een maatschappij met mogelijkheden en verleidingen die weinig meer te maken hebben met natuurlijke behoeftes. Om die reden biedt praktijk “Kracht door balans” een leefstijlprogramma aan.

Bij het leefstijlprogramma wordt je begeleid door een psycholoog. Aan het begin en einde van het 12-weeks programma vindt een gesprek van anderhalf uur plaats op de praktijk van “Kracht door balans”  in Amersfoort en in de tussenliggende periode volg je een online programma en heb je eens per 2 weken een online gesprek. Het programma eindigt met een eindgesprek van een uur op de praktijk van “Kracht door balans”  in Amersfoort.

De “Mijn Leefstijl Plan” methode

Bij “leefstijl” wordt vaak gedacht aan goed slapen, gezonde voeding en voldoende beweging. Echter, als je kijkt naar mensen die op een gezonde manier heel oud worden, dan spelen andere factoren een net zo grote rol. “Mijn Leefstijl Plan”  gaat over de volgende onderdelen:

 • herstellende slaap: belangrijk voor het gezond blijven van lichaam en geest
 • gezonde voeding: geeft je alle ingrediënten, die lichaam en breidn nodig hebben om goed te kunnen functioneren
 • fysieke vitaliiteit: door voldoende te bewegen en een goede houding zorg je voor een soepel lichaam en een goede conditie
 • innerlijke balans: een juist afwisseling van actie en ontspanning, zodat de stress niet te hoog oploopt
 • verbonden voelen: je omringen met mensen, op wie je kunt vertrouwen en die je geven wat je nodig hebt
 • waardevol leven: die dingen doen waarvan je voelt dat ze betekenis hebben en waardevol zijn
 • veerkrachtige mindset: stil staan bij de dingen die op je af komen en daar op een juist manier mee omgaan

Deze 7 elemenden vormen de basis voor het leefstijlprogramma. Wil je weten hoe je scoort op de verschillende onderdelen van het “Mijn Leefstijl Plan”? Vul dan de gratis vragenlijst in:

 

Inhoud leefstijlprogramma

  Stap 1: een intake van anderhalf uur met een psycholoog (op praktijk “Kracht door balans” in Amersfoort)

  • een gesprek om te inventariseren wat het doel is van het leefstijlprogramma, waarbij we uitgaan van “wat zou je willen bereiken?” in plaats van “waar wil je van af”.
  • een biofeedback stressprofiel meting, die inzicht geeft in het stressniveau en het vermogen om te ontspannen
  • uitleg over het online deel van het programma: de “Mijn Leefstijl Plan” cursus en de “Firstbeat Life” hartslagmeting
  • het samen kijken naar de eerste stap op weg naar een gezonde duurzame gedragsverandering

  Stap 2: een periode van gezonde gedragsverandering met online begeleiding door een psycholoog

  • de online training “Mijn Leefstijl Plan”, vol met waardevolle inzichten en praktische oefeningen
  • de “Firstbeat Life” hartslagmeting
  • 4 online gesprekken van een half uur om vragen te beantwoorden en samen te kijken naar het verloop van de gezonde gedragsverandering aan de hand van ervaringen en de Firstbeat Life metingen

  Stap 3: een eindgesprek van een uur met een psycholoog (op praktijk “Kracht door balans” in Amersfoort):

  • een gesprek om het gekozen doel te evalueren
  • biofeedback hermeting, die inzicht geeft in het stressniveau en het vermogen om te ontspannen
  • het samen kijken naar de beste manier om de gezonde leefstijl te behouden (terugvalpreventie)
  Kosten leefstijlprogramma

   € 575,–, waarvan de contacten met de psycholoog (deels) vergoed kunnen worden via de aanvullende verzekering*.

   *) de contacten met de psycholoog worden apart gefactureerd als “psychosociale zorg” (€ 142,50 voor de intake, € 47,50 voor elk van de 4 online gesprekken en € 95 voor het eindgesprek). Kijk op deze link voor het overzicht van vergoedingen per verzekeraar.