Werkwijze

Het behandeltraject van begin tot eind

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier. Op het formulier kunt u aangeven welk traject u wilt starten:

  • Basis GGZ (vergoeding vanuit de basisverzekering met verrekening van uw openstaand eigen risico),  
  • Psychosociale zorg (zonder verwijsbrief van de huisarts, gedeeltelijke vergoeding als aanvullende zorg bij sommige verzekeringen).
  • 12-weeks leefstijlprogramma ” In balans komen” (geen verwijzing van de huisarts nodig, het deel psychosociale zorg kan deels vergoed worden als aanvullende zorg bij sommige verzekeringen). Zie: https://krachtdoorbalans.kdbsites.nl/in-balans-komen/
Eerste gesprek

Bij het eerste gesprek wordt u om een identiteitsbewijs ter inzage gevraagd. Die gegevens zijn nodig om uw gegevens in het cliëntenregistratiesysteem Intramed te kunnen zetten. Wordt u behandeld in de Generalistische basis GGZ dan heeft u ook een verwijsbrief van de huisarts nodig. Vaak is deze al vooraf naar ons verstuurd. In het eerste gesprek wordt uw hulpvraag in kaart gebracht en er wordt bekeken of de vorm van begeleiding bij Kracht door balans aansluit bij uw wensen en behoeftes. Ook is het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij de behandelaar en bij de praktijk. Als aan deze voorwaarden voldaan is, worden vervolgafspraken gemaakt.

Behandelovereenkomst

Wordt u behandeld in de Generalistische Basis GGZ dan ontvangt u in het tweede gesprek een behandelovereenkomst waarin uw hulpvraag, de behandeldoelen en de voorgestelde begeleiding vermeld staan. De behandelovereenkomst wordt bijgesteld totdat u het eens bent met de inhoud. Afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de klachten wordt een inschatting van het benodigd aantal sessies gemaakt. U geeft op de behandelovereenkomst ook aan of u akkoord gaat met het invullen van vragenlijsten voor effectmeting en of u toestaat dat de behandelaar contact houdt met de verwijzer. Contact met de verwijzer verloopt via  beveiligde email berichten (Zorgmail / Zorgdomein).

Behandeltraject

Op welke manier de behandeling ingevuld gaat worden kunt u nalezen op de pagina “Klacht en behandeling”. Bij Kracht door balans worden diverse therapievormen gecombineerd om de best mogelijke begeleiding te kunnen bieden voor uw hulpvraag. U bent van harte welkom om een naaste mee te nemen naar een sessie, bijvoorbeeld als u wilt dat de behandelaar uitlegt wat er aan de hand is of als het fijn is om af te stemmen hoe uw naaste u kan helpen. Het meenemen van een naaste is ondersteunend aan de behandeling; wij geven geen relatie- of gezinstherapie. Tijdens het behandeltraject blijft de behandelaar altijd goed bereikbaar indien u tussentijds contact wilt hebben. De behandelaar zal u geregeld vragen of u het gevoel heeft dat de behandeling de juiste weg is. Als u akkoord gegaan bent met het invullen van vragenlijsten, dan kan tussendoor de behandelvoortgang nog wat beter gevolgd worden.

E-health

De ervaring leert dat de behandeldoelen makkelijker bereikt worden als u tussen de gesprekken door ook actief kunt werken aan uw herstel. Wij hebben een aantal mogelijkheden daarvoor, waarvan u al een deel kunt vinden op https://krachtdoorbalans.kdbsites.nl/vitaliteit/.

Planning van afspraken
De behandeling kan altijd starten binnen 2 weken na de intake. Als u een zeer specifieke voorkeur heeft voor een bepaalde dag of tijd, plannen we afspraken vooruit. Frequentie is eens per 1-2 weken bij start en later mogelijk met meer tijd ertussen, als het al beter gaat en de hulp afgebouwd kan worden. Behandelingen in de Generalistische Basis GGZ zijn kortdurend: 6-12 sessies.
Afsluiting van de behandeling

Tegen het einde van de behandeling bespreken we door welk inzicht/kennis/ervaring nog nodig is om het behandeldoel te kunnen behalen. We gaan toewerken naar het moment waarop u de gesprekken niet meer nodig heeft. Het kan zijn dat we dan overschakelen van uursgesprekken naar halfuursgesprekken en naar meer tijd tussen de gesprekken gecombineerd met opdrachten voor thuis. Mocht er langdurender zorg nodig zijn (in de basis GGZ), dan bespreken we dat met de verwijzer. De laatste sessie bestaat uit het samenvatten wat het behandeltraject heeft opgeleverd en welke punten belangrijk zijn voor uw toekomst. Deze laatste worden in een terugvalpreventieplan gezet. Dat plan wordt na afsluiting aan u gestuurd via een beveiligde email. In deze email vindt u ook de CQi vragenlijst. Dat is een vragenlijst waarop u uw ervaringen met de behandelaar kunt vermelden.

CQ-index

Bij het einde van de behandeling bij Kracht door balans wordt cliënten gevraagd om de Consumer Quality (CQ)-Index vragenlijst in te vullen om de tevredenheid over de behandeling en de behandelaar aan te geven.

Zo krijgen wij een duidelijker beeld over wat cliënten belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn met betrekking tot de dienstverlening. De uitslagen van de CQ-I stellen ons in staat onze zorg verder te verbeteren.

Cliënttevredenheid 2023
  • Bejegening (1-5): 4,8
  • Informatie behandeling (1-5): 4,9
  • Samen beslissen (1-5): 4,8
  • Uitvoering behandeling (1-5): 4,8
  • Totaalscore (1-10): 9,5
    Deze scores zijn op basis van 15 ingevulde CQ-I vragenlijsten.

Verbetering van de zorg

In 2024 wordt een belangrijk thema “van je hoofd in je lijf”, wat betekent dat er bij de begeleiding nog meer aandacht is voor ervaren en voelen. Gezonde leefstijl blijft ook een belangrijk thema, want goede zelfzorg is ondersteunend aan het herstel van klachten en verhoogt de vitaliteit. De online trainingen ” Beter slapen”  en ” Mijn leefstijl plan”  sluiten hierp aan. Voor verdere informatie verwijzen we naar de website “Vitaliteit door balans”.

Wij blijven actief in het verbeteren van onze zorg en u kunt ons daarbij helpen door feedback te geven! Dat kan via Zorgkaart Nederland, door het invullen van de CQ-I vrageniljst aan het einde van de behandeling of door ons rechtstreeks te benaderen.