Klacht en behandeling

Gezondheid creëren door het maken van de juiste keuzes

De praktijk richt zich op de begeleiding van volwassenen. De zorg is kortdurend, ca. 6-12 sessies op jaarbasis. Om die reden kunnen we geen hulp bieden bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrische stoornissen en verslavingsproblematiek. Ook bieden we geen relatie- of gezinstherapie.

Hieronder kunt u nalezen welke behandeling Kracht door balans biedt bij de diverse klachten.

klacht-en-behandeling

Overprikkeling en hooggevoeligheid

In onze drukke maatschappij is de grens tussen werk en privé vervaagd: we zijn continu bereikbaar en worden overladen met prikkels. De druk vanuit de omgeving is groot en we vergeten gehoor te geven aan onze behoeftes en grenzen. Door langdurig onder druk te staan verleren we hoe we moeten ontspannen, waardoor we onvoldoende herstellen en onze vitaliteit en creativiteit verliezen.

 

Mensen verschillen in hun gevoeligheid voor prikkels en in hun gevoeligheid voor sfeer. Recent onderzoek door Elaine Aron en haar groep onderzoekers liet zien dat mensen met een hoge gevoeligheid relatief meer informatie oppikken en deze informatie ook grondiger verwerken. Daarbij zijn veel meer hersengebieden actief, waaronder gebieden die te maken hebben met empathie. Een persoon met een hoge gevoeligheid ziet en hoort dus veel meer en voelt daar ook nog meer bij.

 

Naast de prikkel- en sfeergevoeligheid die mensen van nature kunnen hebben zijn er ook oorzaken waardoor minder gevoelige mensen toch gevoeliger worden. Een bekende oorzaak is oververmoeidheid. Vanuit moeheid wordt alles te veel. Een andere oorzaak is stress. Door stress gaan de hersenen anders werken: aandacht en concentratie worden minder, prikkels kunnen niet goed meer gefilterd worden en de zintuigen staan op scherp. Soms ontstaat overprikkeling na een hersenschudding, bij ADD of bij autisme.

 

Bij Kracht door balans wordt allereerst gekeken of u van nature een verhoogde gevoeligheid heeft of dat er andere oorzaken meespelen. Via een biofeedback meting wordt in kaart gebracht of er sprake is van een verhoogde mate van reageren. Als dat het geval is leert u om minder te reageren op prikkels, beter te ontspannen en om meer oog te krijgen voor eigen behoeftes en grenzen. Daarbij wordt biofeedback gecombineerd met gedragsmatige adviezen en met oefeningen die helpen om de aandacht te richten op hetgeen belangrijk is.

Hoge bloeddruk

In 10% van de gevallen heeft hoge bloeddruk een duidelijke oorzaak, zoals een vaatprobleem of een neveneffect van een medicijn. Echter, in de overige situaties ontstaat hoge bloeddruk zonder duidelijke medische reden en kan begeleiding via een combinatie van biofeedback, stressreductie, ontspanning en verandering van leefstijl oplossing bieden.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat er bij mensen met hoge bloeddruk vaak spake is van een verstoorde balans in het zenuwstelsel. Het lichaam staat te veel in de actie-stand, de druk in de aderen is verhoogd en het hart is onvoldoende in staat om de druk te verlagen. Ditzelfde patroon wordt gezien bij mensen, die veel negatieve emoties ervaren, zoals frustratie, verdriet of boosheid. Het lijkt wel alsof deze emoties “op het hart slaan” en er voor zorgen dat een natuurlijk proces zoals de regulatie van de bloeddruk niet goed meer verloopt.

 

Bij Kracht door balans wordt hoge bloeddruk behandeld via een speciaal protocol, waarin u ademhaling- en handwarmoefeningen krijgt die u tweemaal daags thuis uitvoert. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat deze methode effectief is bij de behandeling van hoge bloeddruk. Ook krijgt u informatie over de factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan en in stand houden van hoge bloeddruk. Op basis van die kennis kunt u uw eigen keuzes maken voor gezond gedrag. Daarbij wordt u via gesprekken en e-mail contact geholpen bij het proces van gezonde gedragsverandering.

 

Meer informatie over hoge bloeddruk

Angst en paniek

Angst is een natuurlijke reactie van lichaam en geest op dreigend gevaar. Dat kan een gevaar van buitenaf zijn, zoals een agressieve hond, maar het kan ook een gedachte zijn die beangstigend is, zoals de angst om te zakken voor een examen of de angst om financieel niet rond te kunnen komen. De angstreactie zet het zenuwstelsel “op scherp”, zodat het lichaam snel en adequaat kan reageren door te vluchten, wat in echt bedreigende situaties nodig is.

 

Bij angstklachten ontstaat een angstreactie tijdens situaties die niet direct bedreigend zijn, soms als gevolg van een eerdere angstige ervaring, soms zonder duidelijke reden. Het lukt niet om de angstreactie te verminderen en de angst breidt zich uit als een olievlek, omdat situaties die lijken op de eerdere angstervaring ook angst gaan opleveren. Bovendien ontstaat angst voor de lichamelijke angstreactie (knikkende knieën, hartkloppingen, concentratieverlies en overmatig transpireren) waardoor mogelijk angstige situaties worden gemeden en de wereld steeds kleiner wordt.

 

Bij kracht door balans wordt via biofeedback gemeten in hoeverre het lichaam al te veel gespannen is, ook in rust, en er wordt gemeten of het lichaam overdreven sterk reageert tijdens spannende situaties. U leert de eerste signalen van angst herkennen en krijgt technieken aangereikt om uzelf te onstpannen en de angstreactie in een vroeg stadium terug te draaien. Deze technieken test u uit tijdens de biofeedback meting, zodat u direct kunt zien of er meer ontspanning optreedt. Er wordt begonnen met situaties, die enigszins angstig zijn en als het lukt om in die situaties ontspannen te blijven, wordt verder geoefend met steeds bedreigender situaties. Deze methode heet systematische desensitisatie. Het doel is dat de angst alleen nog optreedt als er echt gevaar dreigt.

 

meer informatie over angst en paniek

Slaapproblemen

Er zijn verschillende soorten slaapproblemen. U kunt last hebben van moeite met inslapen, moeite met doorslapen en het kan zijn dat uw dag-nachtritme verstoord is waarbij u te vroeg of juist te laat slaap krijgt. Vaak is het slaapprobleem gerelateerd aan een situatie, die onrust of spanning veroorzaakt. Ook kan het zijn dat u overdag te weinig ontspant of moeite heeft om de dag af te bouwen en rustig genoeg te worden om te kunnen slapen. Slaapproblemen kunnen ook ontstaan door een ongezonde leefstijl of door omstandigheden die de slaap belemmeren (een te lichte slaapkamer, een snurkende partner of pijnklachten).

 

Een goede nachtrust is enorm belangrijk voor het herstel van lichaam en geest. U kunt dan ook veel klachten krijgen als u langere tijd niet goed slaapt. Na een periode van slecht slapen volgt meestal een fase waarin de slaap zich spontaan herstelt. Soms echter wordt het slaapprobleem chronisch en dan is het een ingewikkelde puzzel die opgelost moet worden omdat er veel factoren mee zijn gaan spelen. Vaak bent u in dat stadium het vetrouwen dat u ooit weer goed kunt slapen kwijtgeraakt.

 

Bij Kracht door balans wordt allereerst gekeken op welke wijze de slaap verstoord is en welke factoren er meespelen. Dat gebeurt door middel van een gesprek, via vragenlijsten en via een biofeeedback meting. Als de vermoedelijke oorzaken duidelijk zijn wordt bepaald welke begeleiding aansluit op het specifieke slaapprobleem.

 

Meestal gaat het om een combinatie van gedragsmatige adviezen voor stressreductie en voor gezond slaapgedrag, het leren handhaven van een goede balans tussen actie en rust, het dag-nachtrtime herstellen, een slaapritueel, verbetering van het vermogen om te ontspannen en een verbetering van de slaapomstandigheden. Gesprekken worden gecombineerd met biofeedback en ontspanningsoefeningen. Soms wordt AVE (audio visuele entrainment) ingezet als methode om de hersenen in de juiste staat te krijgen om de slaap goed te laten verlopen. De behandeling kan ook goed werken bij mensen, die slaapproblemen hebben door wisseldiensten en bij mensen met seizoensgebonden klachten.

 

De begeleiding kan parallel plaatsvinden aan het volgen van de e-health module “Beter slapen”

 

Meer informatie over slaapproblemen

Depressieve klachten

Het woord “depressie” betekent letterlijk “onderdrukking”. Depressieve gevoelens kunnen ontstaan als er sprake is van een situatie waarin u niet uzelf kunt zijn. Uw behoeftes, normen, waarden en gevoelens krijgen te weinig ruimte. Naast somberheid kunt u last hebben van gevoelens van schaamte of schuld en van innerlijke onrust. Vaak is er een machteloos gevoel omdat u niet ziet hoe de situatie zou kunnen veranderen.

 

Door deze gevoelens is het moeilijk om contact met de mensen om u heen te onderhouden. U voelt geen verbinding meer. Daardoor ontstaat een vicieuze cirkel waarbij negatieve gevoelens over uzelf u belemmeren om u zelf te laten zien en actief in het leven te staan en heeft u geen oog voor de mogelijkheden die er zijn om betekenis te hebben en steun te krijgen.

 

Bij Kracht door balans gaan we samen de balans opmaken van uw leven: waar bent u tevreden over en waar bent u niet tevreden over? We gaan kijken hoeveel invloed u heeft op deze zaken en welke stappen u kunt zetten om uw leven te leiden op een manier die bij u past. Actief blijven en goede zelfzorg is daarbij belangrijk. Daarom wordt ook aandacht besteed aan een goede slaap, voldoende beweging en gezonde voeding.

 

Als er sprake is van piekeren kan de begeleiding gecombineerd worden met het volgen van de e-health module “Minder piekeren”

 

Meer informatie over depressie

Rouw- en verliesverwerking

Rouwen is het verwerken van een verlies. Dat kan een overlijden zijn, maar ook het verlies van een baan of van een relatie. Het ervaren van een verlies brengt veel emoties met zich mee: ongeloof, verdriet, boosheid, angst. Voor rouwen zijn geen regels en in onze cultuur is weinig ruimte voor rouw. Daardoor voelen mensen in een rouwproces zich vaak eenzaam. Er is twijfel of de gedachten en emoties wel passend zijn. Soms zijn er zogenaamde “losse eindjes”: zaken die gebeurd zijn en niet goed voelen en door het hoofd blijven spelen. Het verwerken van een verlies is lastig als de losse eindjes blijven bestaan.

 

Bij Kracht door balans gaan we praten over het verlies en de gedachten en gevoelens die u daarbij heeft. Als er losse eindjes zijn gaan we samen kijken hoe u die kunt oplossen. Uw intuitie is leidend in de gesprekken. Niets is gek, uw gevoel geeft heel goed aan op welke manier u het beste kunt rouwen. Wanneer u uw gevoel volgt ontstaat er ruimte om verder te kunnen, hoewel het gemis en het verlies altijd onderdeel van uw leven zullen blijven.

 

Meer informatie over rouw- en verliesverwerking

Stress en burnout

In situaties van spanning en stress gaat het lichaam zich instellen om in actie te komen. Dit proces is heel basaal en komt ook bij dieren voor: tijdens dreiging moet je snel kunnen vechten of vluchten. Om dit te kunnen doen, gaat de hartslag omhoog, gaan spieren aanspannen, stijgt de alertheid en komt extra energie vrij. Bij mensen gebeurt hetzelfde, maar meestal gaat het niet om een fysieke bedreiging.Wij hebben te maken met psychische “bedreigingen”, zoals situaties waarin we de controle verliezen, een hoge werkdruk of veel zorgen. Net als dieren komen we dan in een staat van paraatheid. Dit kost veel energie. Wanneer we langere tijd in deze toestand verkeren, komen we energie tekort. We plegen als het ware roofbouw op ons lichaam. Er kunnen klachten ontstaan zoals moeheid, een futloos gevoel, aandacht- en concentratieverlies, geheugenproblemen, slaapproblemen, pijn in nek en schouders, snel geïrriteerd zijn en een druk of chaotisch hoofd. Hoe verder we in dit proces van roofbouw geraken, des te moeilijker is het om te ontspannen. Zo ontstaat een neergaande spiraal: er is al te weinig energie en door een onvermogen om te ontspannen komt er nog minder energie in het lichaam terug.

 

Bij Kracht door balans leert u wat u moet doen om uw energiereserves aan te vullen en beter te herstellen. Via een biofeedback meting wordt in kaart gebracht of het lichaam in voldoende mate kan ontspannen en herstellen. Als dat niet het geval is, leert u via biofeedback behandeling om een betere controle te krijgen over stressreacties en om op effectieve wijze te ontspannen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het handhaven van de energiebalans, inspanning afwisselen met ontspanning, gezonde leefstijl, time-management, zingeving en vermijden van persoonlijke valkuilen. Kracht door balans werkt volgens de CSR (Chronische Stress Reversal) methode.

 

De begeleiding kan parallel plaatsvinden aan het volgen van een e-health module om minder te piekeren, minder stress te ervaren en beter te slapen.

 

 

 

Meer informatie over stress en burnout

Cliëntervaringen

Mijn werk had me naar huis gestuurd toen het echt niet meer ging. Ik ben een doorzettter en geef eigenlijk nooit op. Hier heb ik leren luisteren naar mijn lichaam. De meting met biofeedback was in mijn geval echt nodig, omdat ik geen idee had dat ik mijn schouders aanspande bij stress en dat mijn hartslag piekte als ik ergens over na moest denken. Nu voel ik beter wanneer er spanning is en weet ik wat ik moet doen: langaam ademen en contact maken met mijn voeten. Ik ben heel blij met deze hulp en ga voorzichtig weer stappen maken richting mijn werk, maar dan op een verantwoorde manier (Karin, november 2023)

Het was een goede stap om me aan te melden. Ik was ontevreden over vrijwel alles in mijn leven en de sessies plus het online leefstijlprogramma hebben me laten inzien dat ik zelf sturing kan geven aan mijn leven door te gaan voelen wat bij me past en door duidelijker te zijn daarover naar anderen. Ik zit weer op de juiste weg (José, mei 2023). 

Ik ben veel over mezelf te weten gekomen. Maar alleen praten werkt voor mij niet. Daarom was ik zo blij met de oefeningen, waarbij je echt gaat voelen. Die van 24 uur achteruit en vooruit en die met het schaakspel hebben echt veel gedaan. Elke keer weer een opdracht was ook fijn, want je moet ook oefenen en niet alleen naar nadenken. Ik weet nu beter wat er diep van binnen speelt en kan daar beter mee omgaan (Noortje, februari 2023)

Dank je wel voor je hulp. Mijn angst voor autorijden op de snelweg is veel minder Ook ben ik in andere situaties zekerder geworden (E., februari 2023)

Danielle is een hele fijne psychologe. Ze is erg geduldig, empathisch en kan goed luisteren en ze heeft veel voor haar cliënten over. Ik voel me erg op mijn gemak bij haar en het is altijd fijn om weer bij haar langs te gaan. Ze is deskundig en werkt hard (Petra, 01-04-2022).

Beoordelingen van Daniëlle Matto en van praktijk Kracht door balans vindt u op Zorgkaart Nederland