Een situatie verandert niet makkelijk als de klacht of het probleem centraal blijft staan. Gevoelens van machteloosheid, niet in staat zijn, er alleen voor staan, leiden er toe dat de oplossing ver weg lijkt. Wanneer u niet goed in uw vel zit gaan uw gedachten vaak naar het probleem, naar dat wat mis gegaan is, naar dat wat niet goed voelt. U wordt via oplossingsgerichte begeleiding geholpen bij het:

  • leren kijken naar de invloed die u in het hier en nu heeft op de situatie
  • oog krijgen voor de vaardigheden die u al bezit en die u eerder geholpen hebben
  • bedenken welke personen uit uw omgeving hulp kunnen bieden

Samen met u worden klachten en problemen bekeken vanuit het besef dat er altijd een stap in de goede richting gemaakt kan worden, hoe klein ook. Kleine stapjes leiden op lange termijn naar grote veranderingen.