In onze drukke maatschappij is de grens tussen werk en privé vervaagd: we zijn continu bereikbaar en worden overladen met prikkels. De druk vanuit de omgeving is groot en we vergeten gehoor te geven aan onze behoeftes en grenzen. Door langdurig onder druk te staan verleren we hoe we moeten ontspannen, waardoor we onvoldoende herstellen en onze vitaliteit en creativiteit verliezen.

 

Mensen verschillen in hun gevoeligheid voor prikkels en in hun gevoeligheid voor sfeer. Recent onderzoek door Elaine Aron en haar groep onderzoekers liet zien dat mensen met een hoge gevoeligheid relatief meer informatie oppikken en deze informatie ook grondiger verwerken. Daarbij zijn veel meer hersengebieden actief, waaronder gebieden die te maken hebben met empathie. Een persoon met een hoge gevoeligheid ziet en hoort dus veel meer en voelt daar ook nog meer bij.

 

Naast de prikkel- en sfeergevoeligheid die mensen van nature kunnen hebben zijn er ook oorzaken waardoor minder gevoelige mensen toch gevoeliger worden. Een bekende oorzaak is oververmoeidheid. Vanuit moeheid wordt alles te veel. Een andere oorzaak is stress. Door stress gaan de hersenen anders werken: aandacht en concentratie worden minder, prikkels kunnen niet goed meer gefilterd worden en de zintuigen staan op scherp. Soms ontstaat overprikkeling na een hersenschudding, bij ADD of bij autisme.

 

Bij Kracht door balans wordt allereerst gekeken of u van nature een verhoogde gevoeligheid heeft of dat er andere oorzaken meespelen. Via een biofeedback meting wordt in kaart gebracht of er sprake is van een verhoogde mate van reageren. Als dat het geval is leert u om minder te reageren op prikkels, beter te ontspannen en om meer oog te krijgen voor eigen behoeftes en grenzen. Daarbij wordt biofeedback gecombineerd met gedragsmatige adviezen en met oefeningen die helpen om de aandacht te richten op hetgeen belangrijk is.