Gezondheid gaat over veerkracht en vitaliteit, een leven kunnen leiden binnen de grenzen van de mogelijkheden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte, spanningen of zorgen. In de behandeling gaat het om contact leren maken met persoonlijke wensen. Van daaruit is het makkelijker om passende keuzes te maken en stappen te nemen die bijdragen aan een prettiger en gezonder leven. Een belangrijk deel van de behandeling bestaat uit de gesprekken op de praktijk, echter het grootste deel van het herstel vindt buiten de praktijk plaats en hierbij speelt e-health een belangrijke rol.

 

Wat is e-health?

 

Met eHealth worden ICT-toepassingen (apps, apparaten en online modules) bedoeld, die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van het behandelproces en het herstel. Een aantal voorbeelden van de apps, die we inzetten:

 

 

Al deze mogelijkheden zijn optioneel en worden ingezet nadat in gezamelijk overleg besloten is dat de gekozen e-health mogelijkheid bijdraagt aan het verloop van de behandeling. Onze ervaring is dat de inzet van e-health zorgt voor een snellere en effectievere behandeling en leidt tot een duurzame gezonde gedragsverandering.